Sommar, ledighet och uppladdning för hösten

Seoses nätverk är nu igång! Vi har haft vår första nätverksträff och fler medlemmar har anslutit. Men nu börjar sommarens ledigheter att närma sig, eller för vissa har den redan infunnit sig. Skönt! Seose går lite på lågvarv under veckorna 27-31, men det finns möjlighet att hantera jourärenden via support@seose.se där någon av oss alltid bevakar inkomna frågor.

Men nu fokuserar vi på återhämtning, att ladda batterierna och förhoppningsvis kan vi börja ses lite mer efter semestrarna också. Det ser vi fram emot!

Nästa nätverksträff för Seoses medlemmar är den 8 september, då ska vi dyka ner i det nya kapitlet i den uppdaterade FSC® Chain of Custody-standarden som behandlar FSC Core labour requirements. Ett utskick med förberedelser kommer skickas ut efter semestrarna.

Seose i Sverige önskar alla en skön sommar!
/Emilia Bröms Axelsson