Hållbarhet är viktigt för oss

Seose i Sverige vill bidra till en hållbar framtid. Vi tror att vi gör det genom vår verksamhetsidé.

Certifierat skogsbruk utgår från högt ställda krav, som i grunden har som mål att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt. Certifierade system granskas även av tredje part, vilket skapar en ökad trygghet att det fiberbaserade material som levereras från skogen, och sedan passerar genom spårbarhetssystemet faktiskt är vad det utlovas att vara. Genom att vår verksamhet vänder sig till spårbarhetscertifierade företag enligt FSC och PEFC, där vi har som mål att öka kompetensen och öka efterlevnaden av gällande standarder, så blir våra insatser en del av medlemmarnas hållbarhetsarbete.

Vår verksamhet bygger på möten människor emellan för att utbyta kunskap och erfarenheter. För att kunna ha effektiva mötesformer nyttjar vi digitala hjälpmedel, vilket gör att vi har en låg andel resande. Men när vi reser och träffas, så tänker vi på hur vi gör det.