Andra certifieringssystem och initiativ kan styrka FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor

FSC har nu sjösatt sin rutin för att kunna godkänna att andra certifieringssystem kan anses uppfylla FSC:s krav på grundläggande arbetsvillkor. Rutinen (PSU-PRO-10-003 V1-0) öppnar upp för att även annat än just certifieringar kan vara gångbara, man nämner nämligen även initiativ som en möjlighet. Detta breddar begreppet och i sitt utskick nämner man bl.a. nationella regelverk, interna upphandlingspolicys och företagspraxis som möjliga initiativ. Om man som certifierat företag vill sätta i gång denna process krävs att man fyller i det ansökningsformulär som tagits fram. En viktig del i detta är att man nämner ytterligare ett företag som nyttjar den certifiering eller det initiativ man lyfter till granskning. Detta gynnar med andra ord branschgemensamma överenskommelser och andra eventuella former av samarbeten. Skulle man få ett godkännande från FSC så minskar givetvis kraven på både det egna företaget samt certifieringsorganet i hur man styrker efterlevnad av kraven.

Pressmeddelande från Skogsstyrelsen angående artskydd

Det har hänt mycket gällande artskyddet i skogen de senaste åren. Skogsstyrelsen har gått ut i ett pressmeddelande där man konstaterar att ”skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter”. Till exempel behöver hänsyn tas till samtliga fågelarter. Anledningarna till detta är främst vägledande domar som fallit både i Sverige men också i EU. Det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen och hur detta kommer påverka inte bara skogsägare utan även den industri som är i behov av ett jämnt inflöde av råvara från skogen. Vi lär få anledning att återkomma till detta!

För oss odlingsentusiaster är de första fröerna redan satta och några har t.o.m. redan grott (hos mig har de första chiliplantorna tittat upp). Solen har redan börjat värme i några delar av landet, även om den riktiga varmvåren dröjer ganska länge än. Under tiden jobbar vi vidare med alla nyheter inom ramen för FSC och PEFC, exempelvis nytillkomna standardkrav och uppdaterade regler för användning av trademarks. Vårens nätverksträffar kommer vara fullspäckade med matnyttigt, var så säkra!

/Emilia Bröms Axelsson

2022 är igång!

Nu är det snart dags för årets första nätverksträff den 3 februari. Vi hade hoppats på att träffas fysiskt, men så blir det inte. Även vi måste så klart anpassa oss efter rådande pandemiläge, så vi får ta det litet längre fram. Det kommer ändå att bli trevligt och, som vi hoppas, inspirerande att träffas digitalt!


Är du inte med i nätverket ännu och skulle vilja prova på, så kan du vara med under vår träff mot en avgift som vi drar av om du sen bestämmer dig för att ansluta dig och företaget.


Hör av dig till support@seose.se om du är intresserad!

Missade du vår utbildning om de nya FSC- och PEFC-standarderna?

Som medlem i nätverket hade du fått ta del av en genomgång av de nya uppdaterade standardversionerna, vilka skillnaderna är och hur nya standardkrav ska tolkas och implementeras. Det här är bara en liten del av det som ingår i medlemskapet hos Seose i Sverige.

Vill du veta mer om nätverket? Missa då inte våra korta lunchpresentationer 11 respektive 17 januari kl 12. Anmäl dig till support@seose.se.

Seoses experter vill passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året och önskar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Första advent – dags för ett nytt erbjudande!

Med första advent kommer nedräkningen mot det nya året. Seose har under året hunnit starta sin verksamhet, träffat potentiella kunder i olika sammanhang digitalt, slagit rot som ett unikts nätverk för spårbarhetscertifierade företag, fått ett gäng medlemmar, och genomfört både nätverksträffar, utbildningar, frågestunder, interna revisioner och riktade insatser hos kunder. Det har byggts hemsida, skapats nyhetsbrev och gjort inlägg på sociala medier.

Året börjar sakna närma sig sitt slut, men när vi tittar i backspegeln redan nu så känns det oerhört roligt att få börja sammanställa vad som hittills åstadkommits. Vi tror att nästa år kommer bli ännu bättre, och vi hoppas på ett växande nätverk där varje medlemsföretag känner att de kan få ut maximal nytta av sin certifiering.

Men innan vi gör den slutgiltiga summeringen av 2021, så vill vi passa på att erbjuda er som ännu inte blivit medlemmar att hoppa på redan nu. Ni får nämligen resterande delen av 2021 med i ert medlemskap för 2022. Nyhetsbrev och kommande nätverksträff i december ingår med andra ord utan kostnad.

Frågor på det, eller hög tid att bli medlem? Hör av er till support@seose.se

Hösterbjudande från Seose


Brottas ni också med frågor om FSC respektive PEFC i er verksamhet? Finns det enklare lösningar än dom ni använder idag? Kanske har någon annan i branschen löst denna fråga redan?

Just nu får du medlemskap i Seoses nätverk för resterande delen av 2021 samt hela 2022 till ett specialpris! Du får både chansen att utbyta värdefull kunskap med andra certifierade företag, men även tillgång till experter på området. Och möjlighet till internrevision. Och ett dokumentarkiv. Och utbildningar. Och nyhetsbrev. Och…

Nyfiken? Hör av dig till support@seose.se så får du veta mer!

Seose-gänget önskar en trevlig helg!

Seose är back in business!

Dags att hälla upp en stor kopp kaffe och ladda för hösten. Nu är det inte långt kvar till vår kommande nätverksträff den 8 september. Uppstarten efter semestern har därför startat med (förutom sedvanlig rensning av mailboxen) inhämtande och granskning av senaste nyheterna gällande FSC Core labour Requirements. Allt för att kunna ge våra nätverksmedlemmar en riktigt färsk och aktuell utbildning.

Men än finns det grönsaker att skörda i trädgården, och soliga dagar att njuta av i lämpligt sällskap. Så nu lapar vi i oss det sista av sommaren innan vi styr med full fart mot hösten!

/Emilia Bröms Axelsson

Sommar, ledighet och uppladdning för hösten

Seoses nätverk är nu igång! Vi har haft vår första nätverksträff och fler medlemmar har anslutit. Men nu börjar sommarens ledigheter att närma sig, eller för vissa har den redan infunnit sig. Skönt! Seose går lite på lågvarv under veckorna 27-31, men det finns möjlighet att hantera jourärenden via support@seose.se där någon av oss alltid bevakar inkomna frågor.

Men nu fokuserar vi på återhämtning, att ladda batterierna och förhoppningsvis kan vi börja ses lite mer efter semestrarna också. Det ser vi fram emot!

Nästa nätverksträff för Seoses medlemmar är den 8 september, då ska vi dyka ner i det nya kapitlet i den uppdaterade FSC® Chain of Custody-standarden som behandlar FSC Core labour requirements. Ett utskick med förberedelser kommer skickas ut efter semestrarna.

Seose i Sverige önskar alla en skön sommar!
/Emilia Bröms Axelsson

Genomfört Digitalt Öppet Hus

Den 27 maj genomförde Seose i Sverige ett digitalt öppet hus med totalt ett 30-tal deltagare. Genom flera dragningar under dagen presenterades Seoses verksamhet, och vad vi vill uppnå tillsammans med våra kunder.

Vi vill tacka alla som deltog, ställde frågor och minglade med oss mellan presentationstillfällena. Vi ser mycket fram emot kommande nätverksträff som är inplanerad till den 17 juni.

Nu kör vi!

/Emilia Bröms Axelsson

Vi är igång! Intervju och presentation av Seoses verksamhet

Support och ökat samarbete för trygghet i handeln med spårbara produkter av trä

Ett nytt nätverk – SEOSE – ska få virkesköpande och träförädlande företag att känna sig trygga i handeln med produkter från certifierat ansvarsfullt skogsbruk. Företagsidén är att erbjuda innehavare av spårbarhetscertifikat de bästa lösningarna för att uppfylla de olika standardernas krav. Ägare till företaget, är Elisabet Bröms Sterner och Magnus Norrby. Båda med mångårig erfarenhet från arbete med certifiering utifrån olika roller.

Företag som vill erbjuda produkter som är märkta med FSC och/eller PEFC behöver kunna visa att träråvaran har ett kontrollerat ursprung i certifierat skogsbruk. Men regelverket, det vill säga standarderna för spårbarhetscertifieringen uppfattas av de flesta som krångligt och svårt att tillämpa.

– Vi vet genom erfarenhet att många sitter ensamma med ansvaret för spårbarhetsfrågorna ute i industrin. Vi vill därför erbjuda expertstöd och ett nätverk av människor som också kan hjälpa varandra med tolkning av standardkrav, ”best practice” och ge varandra konkreta råd och tips på hur man kan undvika misstag och onödigt arbete, säger Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare på SEOSE.

Ett företags arbete med spårbarhetscertifiering börjar ofta med att en viktig kund säger att man i fortsättningen bara kommer att vilja köpa certifierade produkter. Emilia Bröms Axelsson, som under många år har hållit utbildningar inom området, vet att många som får ansvaret för sitt företags spårbarhetsarbete kan känna sig ensamma när arbetet sätter i gång och kraven ska tolkas.

– Det är ofta en utmaning att få överblick, eftersom spårbarhetsstandarderna är omfångsrika och på engelska. . Det finns dessutom flera andra relaterade standarder att ta hänsyn till, bland annat ”controlled wood” som gäller icke certifierat virke, ”reclaimed material”, som handlar om återvunnet material och varumärkesstandarderna för FSC och PEFC. Ändringar och tillägg görs kontinuerligt och till och med jag som har jobbat i flera år med utbildning om spårbarhetscertifiering kan inte allt utantill.

SEOSE vänder sig till alla företag i kedjan från skog till marknad, exempelvis avverkningsorganisationer, sågverk, massabruk, bygghandlare, snickerier, leksakstillverkare, byggnadsentreprenörer, tryckerier och etikettillverkare.

– Vi erbjuder olika typer av stöd beroende på vad företagen behöver. Alla kunder får bland annat tillgång till medlemsnätverket, expertstöd och en IT-plattform med uppdaterade rutindokument och tillämpningsanvisningar. För företag som önskar finns också skräddarsydda utbildningar att köpa, säger Emilia Bröms Axelsson.

Målet är att SEOSE ska göra det möjligt för sina medlemmar att hitta sin egen enklaste väg för spårbarhetscertifierade produkter samtidigt som de lyckas behålla fokus på den egna verksamheten.

– Det är precis som med juridik – det är viktigt att veta hur man hittar det man behöver och att lära sig sortera i vad som berör ens egen verksamhet. Certifieringssystemet ska byggas runt det man redan gör och inte bli ett extraskal som innebär en massa merarbete, säger Emilia Bröms Axelsson.