Lanseringserbjudande – Seoses nätverk


Seose i Sverige
– ett nytt nätverk för Chain of Custody

Seose är nätverket för er med ett Chain of Custody-certifikat enligt FSC® och/eller PEFC. Vi erbjuder en unik möjlighet att dela erfarenheter, informativa nätverksträffar och utbildningar (både digitala och fysiska), löpande support, stöd vid vidareutveckling av ert COC-ledningssystem samt genomförande av interna revisioner.

Vi vill skapa ett gemensamt know how och best practice tillsammans med er, genom att hitta den enklaste vägen till att leva upp till standardernas krav och syften.

Lanseringserbjudande
Prova-på-medlemskap under 2021 när du tecknar före midsommar. Du binder inte upp dig för nästkommande år.

Vad ingår?
-Plats på Seoses nätverksträffar och frågestunder
-Tillgång till webbplattform med information, diskussionstrådar, dokumentmallar och de senaste nyheterna
-Årlig intern revision av ert COC-system
-Supportfunktion

Välkomna att bli en del i vår solida och transparenta kedja, med skogen i centrum!