Kommande nätverksträffar med Seose

Här kommer det fyllas på med mer information om våra planerade nätverksträffar. Har du några frågor kring våra träffar och dess innehåll, kontakta support@seose.se.

Nästa träff: Digital nätverksträff med frågestund – 16 mars 2022

Våra frågestunder är tillfällen för dig som medlem att ställa frågor direkt till Seoses experter. Vi har våra frågestunder digitalt. Om behov föreligger kan andra experter eller gäster bjudas in för mer temabaserade frågestunder.

Kommande träff: Extrainsatt digital nätverksträff – Utbildning i FSC Core Labour Requirements 1 april 2022

FSCs nya uppdaterade standard har fått ett nytt kapitel. Många har kommit långt med de nya kraven på policy och självutvärdering, andra har ännu inte börjat. Vi håller en repetition av höstens utbildning på ämnet, men chans till stöd och hjälp med egenframtaget material. Välkomna!

Kommande träff: Digital nätverksträff med frågestund – 29 april 2022

Våra frågestunder är tillfällen för dig som medlem att ställa frågor direkt till Seoses experter. Vi har våra frågestunder digitalt. Om behov föreligger kan andra experter eller gäster bjudas in för mer temabaserade frågestunder.

Information om ytterligare träffar läggs upp efter hand.

Varmt välkommen!