Kommande nätverksträffar med Seose

Här kommer det fyllas på med mer information om våra planerade nätverksträffar. Har du några frågor kring våra träffar och dess innehåll, kontakta support@seose.se.

Nästa träff: Digital nätverksträff med frågestund 19 november 2021

Våra frågestunder är tillfällen för dig som medlem att ställa frågor direkt till Seoses experter. Vi har våra frågestunder digitalt. Om behov föreligger kan andra experter eller gäster bjudas in för mer temabaserade frågestunder.

Varmt välkommen!