Kommande nätverksträffar med Seose

Här kommer det fyllas på med mer information om våra planerade nätverksträffar. Har du några frågor kring våra träffar och dess innehåll, kontakta support@seose.se.

Nästa träff: Fysisk nätverksträff i Uppsala – 14-15 november 2022

Äntligen dags att träffas! Den fysiska nätverksträffen kommer blanda genomgång av senaste nytt från FSC och PEFC, grupparbeten och diskussioner, möjlighet till erfarenhetsutbyte och trevligt umgänge. Välkomna!

Kommande träffar: Nätverksträff med utbildning – vårterminen 2023

Utbildningsfokus väljs ut tillsammans med nätverksmedlemmarna. Vi fördjupar oss i aktuella ämnen inom ramen för certifieringarna. Tidigare utbildningar har behandlat FSC Core Labour Requirements, nya standardversionen av både spårbarhetsstandarder och trademarkstandarder, FSC Controlled wood m.m. Utbildningsprogram kommer när datum för vårens träffar är satta.

Kommande träffar: Digital nätverksträff med frågestund – vårterminen 2023

Våra frågestunder är tillfällen för dig som medlem att ställa frågor direkt till Seoses experter. Vi har våra frågestunder digitalt. Om behov föreligger kan andra experter eller gäster bjudas in för mer temabaserade frågestunder.

Varmt välkommen!