Kommande nätverksträffar med Seose

Här hittar du mer information om våra planerade nätverksträffar. Har du några frågor kring våra träffar och dess innehåll, kontakta support@seose.se.

Kommande träffar: Nätverksträff med utbildning – höstterminen 2023

Utbildningsfokus väljs ut tillsammans med nätverksmedlemmarna. Vi fördjupar oss i aktuella ämnen inom ramen för certifieringarna. Tidigare utbildningar har behandlat FSC Core Labour Requirements, nya standardversionen av både spårbarhetsstandarder och trademarkstandarder, FSC Controlled wood, EU-initiativ i form av Avskogningsförordningen, LULUCF m.m. Utbildningsprogram kommer när datum för vårens träffar är satta.

Kommande träffar: Digital nätverksträff med frågestund – höstterminen 2023

Våra frågestunder är tillfällen för dig som medlem att ställa frågor direkt till Seoses experter. Vi har våra frågestunder digitalt. Om behov föreligger kan andra experter eller gäster bjudas in för mer temabaserade frågestunder.

Varmt välkommen!