Från MÅSTE till VILL! Vad motiverar egentligen oss människor?

De Globala målen består av 17 mål för en hållbar utveckling. Tanken med målen är att uppnå ambitiösa resultat så som att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. För att n dessa mål behöver det vara tydligt vilka steg som behöver tas på vägen. Vi tror att certifiering och hållbart brukande av skogen kan bidra för att uppnå fler delmål som är kopplat till de globala målen. Betydelsen av den certifierade skogens råvaror och vad det kan bidra till är därför något vi gärna diskuterar. Vi vet nämligen att certifieringen – och kanske särskilt spårbarhetscertifieringen som hamnar längre ifrån själva skogen – ibland kan känns som ett enda stort måste. När man frågar ett företag varför de har en FSC- och/eller PEFC-certifiering så svarar många: För att marknaden kräver det. Men är det verkligen därför? Vad är det som egentligen motiverar oss människor?

Bodel Norrby och Anneli Sandström pratade om just detta vid vår nätverksträff i Uppsala. Allt i kontexten FSC- och PEFC-certifiering. Seoses nätverksmedlemmar fick en genomgång av vad som utmärker bra mål och vad som motiverar oss människor att nå dem. Vilka grundläggande psykologiska behov har vi, och hur kan ökad kunskap kring detta hjälpa mig i min roll på arbetsplatsen? Genom att känna oss kompetenta för uppgiften, ha tillräcklig frihet i utförandet men också samhörigheten med andra har vi större förutsättning att trivas med vårt arbete. Om jag får möjlighet att se vad mitt arbete gör för skillnad både på min egen arbetsplats, men kanske också hur detta bidrar till att komma ett steg närmare att uppnå de globala målen, så kan det verka som ett starkt inre ”varför” till att man som företag valt att certifiera sig. Att kunna svara på varför man väljer att göra som man gör, och inte bara hur man gör det, tror vi är avgörande för ett framgångsrikt företagande.

Utöver denna inspirationsföreläsning kring motivation berördes även resultatet från senaste FSC General Assembly, avvikelsehantering och orsaksanalyser, plus att vi givetvis hade det väldigt trevligt!

Nyfiken på att bli medlem i ett givande nätverk för spårbarhetscertifierade företag? Kontakta oss direkt på support@seose.se!

/Emilia Bröms Axelsson