Skogens många värden

Vi är många som har skogen som en del av våra liv. En del har den som arbetsplats, andra nyttjar dess resurser i form av virke, biobränsle, svamp och blåbär, eller produkter från skogen längre ner i värdekedjan så som byggmaterial, inredning, papper och förpackningar. Dessutom påverkas vi alla av skogens tjänster så som fotosyntes, kolsänka, vattenrening, översvämningsskydd och mycket annat. Förutom dessa enormt viktiga resurser har skogen också mjuka värden, där vi nyttjar den för rekreation på olika sätt. I en studie av en forskare från Group for Environmental Neuroscience har man kunnat påvisa de positiva effekterna av att vistas i skogen. Man jämförde hur stressaktiviteten i amygdala påverkades av en timmes skogspromenad jämfört med en timmes promenad i stadsmiljö. De personer som fått promenera i skogen hade en tydligt positiv effekt. Det här är vi ju förstås många skogs- och naturälskare som redan visst, bara på vår egen känsla.

Så efter en lång arbetsdag vid datorn ska det nu bli skönt att komma ut på en runda i närliggande skog. Hoppas även du får komma ut lite i naturen idag!

Vid tangenterna: Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare vid Seose i Sverige

Du kan läsa mer om studien här.