Hösterbjudande från Seose


Brottas ni också med frågor om FSC respektive PEFC i er verksamhet? Finns det enklare lösningar än dom ni använder idag? Kanske har någon annan i branschen löst denna fråga redan?

Just nu får du medlemskap i Seoses nätverk för resterande delen av 2021 samt hela 2022 till ett specialpris! Du får både chansen att utbyta värdefull kunskap med andra certifierade företag, men även tillgång till experter på området. Och möjlighet till internrevision. Och ett dokumentarkiv. Och utbildningar. Och nyhetsbrev. Och…

Nyfiken? Hör av dig till support@seose.se så får du veta mer!

Seose-gänget önskar en trevlig helg!