Vi är igång! Intervju och presentation av Seoses verksamhet

Support och ökat samarbete för trygghet i handeln med spårbara produkter av trä

Ett nytt nätverk – SEOSE – ska få virkesköpande och träförädlande företag att känna sig trygga i handeln med produkter från certifierat ansvarsfullt skogsbruk. Företagsidén är att erbjuda innehavare av spårbarhetscertifikat de bästa lösningarna för att uppfylla de olika standardernas krav. Ägare till företaget, är Elisabet Bröms Sterner och Magnus Norrby. Båda med mångårig erfarenhet från arbete med certifiering utifrån olika roller.

Företag som vill erbjuda produkter som är märkta med FSC och/eller PEFC behöver kunna visa att träråvaran har ett kontrollerat ursprung i certifierat skogsbruk. Men regelverket, det vill säga standarderna för spårbarhetscertifieringen uppfattas av de flesta som krångligt och svårt att tillämpa.

– Vi vet genom erfarenhet att många sitter ensamma med ansvaret för spårbarhetsfrågorna ute i industrin. Vi vill därför erbjuda expertstöd och ett nätverk av människor som också kan hjälpa varandra med tolkning av standardkrav, ”best practice” och ge varandra konkreta råd och tips på hur man kan undvika misstag och onödigt arbete, säger Emilia Bröms Axelsson, verksamhetsledare på SEOSE.

Ett företags arbete med spårbarhetscertifiering börjar ofta med att en viktig kund säger att man i fortsättningen bara kommer att vilja köpa certifierade produkter. Emilia Bröms Axelsson, som under många år har hållit utbildningar inom området, vet att många som får ansvaret för sitt företags spårbarhetsarbete kan känna sig ensamma när arbetet sätter i gång och kraven ska tolkas.

– Det är ofta en utmaning att få överblick, eftersom spårbarhetsstandarderna är omfångsrika och på engelska. . Det finns dessutom flera andra relaterade standarder att ta hänsyn till, bland annat ”controlled wood” som gäller icke certifierat virke, ”reclaimed material”, som handlar om återvunnet material och varumärkesstandarderna för FSC och PEFC. Ändringar och tillägg görs kontinuerligt och till och med jag som har jobbat i flera år med utbildning om spårbarhetscertifiering kan inte allt utantill.

SEOSE vänder sig till alla företag i kedjan från skog till marknad, exempelvis avverkningsorganisationer, sågverk, massabruk, bygghandlare, snickerier, leksakstillverkare, byggnadsentreprenörer, tryckerier och etikettillverkare.

– Vi erbjuder olika typer av stöd beroende på vad företagen behöver. Alla kunder får bland annat tillgång till medlemsnätverket, expertstöd och en IT-plattform med uppdaterade rutindokument och tillämpningsanvisningar. För företag som önskar finns också skräddarsydda utbildningar att köpa, säger Emilia Bröms Axelsson.

Målet är att SEOSE ska göra det möjligt för sina medlemmar att hitta sin egen enklaste väg för spårbarhetscertifierade produkter samtidigt som de lyckas behålla fokus på den egna verksamheten.

– Det är precis som med juridik – det är viktigt att veta hur man hittar det man behöver och att lära sig sortera i vad som berör ens egen verksamhet. Certifieringssystemet ska byggas runt det man redan gör och inte bli ett extraskal som innebär en massa merarbete, säger Emilia Bröms Axelsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *